MOTO DPMPTSP

MOTO DPMPTSP

Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya

CEPAT DALAM PELAYANAN

PASTI DALAM WAKTU

TRANSPARAN DALAM BIAYA

BUDAYA PELAYANAN

BUDAYA PELAYANAN

"PRIMA"

P : PROFESIONAL

R : RAMAH

I : IKHLAS

M : MAKSIMAL

A : AKURAT

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

" DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

TUPOKASI DINAS

TUGAS POKOK DAN FUNGSITugas PokokDinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugaspokok melaksanakan pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu sesuai dengan kewenangannya.FungsiDalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan PTSP...